"תן לאדם דג ותשביע אותו ליום, תן לו חכה, למד אותו לדוג - שיוכל לאכול כל ימות חייו"

(פתגם סיני עתיק)

 

תרומה